X
تبلیغات
رایتل

دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • یک سوال جالب و یک جواب فوق العاده

   

  لیوویل ریاضی دان فرانسوی این مسئله را در برابر خود گذاشت که:  

   

  عدد های دلخواه a و bو cو . . .چگونه باشند تا مجموع مکعب های آنها  مساوی مجذور مجموع آنها باشد.

  یا به عبارتی دیگرa و bو cو . . .چگونه باشند تا:

   

  لیوویل توانستیک جواب خیره کننده برای این مسئله بدست آورد 

   

  .


  عدد های مورد نظر " تعداد مقسوم علیه های هر یک از تمام مقسوم علیه های یک عدد دلخواه است"

  مثال:عدد 6 را در نظر بگیرید.

   

  این عدد بر یک و دو و سه و شش بخش پذیر است.

   

  عدد یک دارای (1) مقسوم علیه و عدد دو دارای (2) مقسوم علیه

   

  و عدد سه دارای (2) مقسوم علیه و عدد شش دارای (4) مقسوم علیه می باشد.

  بنابراین همین تعداد مقسوم علیه ها یعنی 1 و 2 و 2 و 4 در رابطه مورد نظر صدق می کند.

  2(4+2+2+1)=43+23+23+13

  92=64+8+8+1

   

   

  (*)در صورتی که عدد 2n-1 را در نظر بگیریم. تمام مقسوم علیه های آن عبارتند از:

   

  1 , 2 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , . . . , 2n-1

   

  و تعداد مقسوم علیه های هر یک به ترتیب:

   

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , . . . , n خواهد شد

   

   

  و یکی از حالت های خاص چنین خواهد بود:  

   

  13+23+33n+. . . +n3)=(1+2+3n+. . . +n)2)

   

   

  مثال:

  13+23+33n+43)=(1+2+3n+4)2)

   

  102=1+8+27+64


  منبع: 

  namvari.blogsky.com

  پیچک