دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • پیش نویس کتاب ریاضی چهارم و هشتم

  شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند تالیف کتاب از طریق پست الکترونیکی زیر برای گروه درسی ریاضی ارسال نمایید.

   h66amiri@yahoo.com

  ریاضی پایه چهارم ابتداییریاضی پایه هشتم متوسطه اول
  فصل اول اعداد و الگوهافصل اول عددهای صحیح و گویا  
  فصل دوم  کسرفصل هشتم آمار و احتمال 
  فصل سوم ضرب و تقسیمفصل دوم حساب عددهای طبیعی
  فصل چهارم اندازه گیریفصل چهارم مختصات و بردار
  فصل هفتم امار و احتمالفصل هفتم توان و جذر
  فصل پنجم عدد مخلوط و عدد اعشاریفصل پنجم  جبر و معادله
  فصل ششم شکل های هندسیفصل نهم دایره ها
  فصل ششم مثلث
  فصل سوم چند ضلعی ها


  برچسب‌ها: ریاضی چهارم ابتدایی، ریاضی هشتم

  پیچک