دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • سخن بزرگان ریاضی

  «تا وقتی که در فیزیک اثبات‌های ریاضی وجود دارد نیازی به آزمایش نداریم.»

  آلبرت اینشتین


  « ریاضی ملکه علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضی.»

  کارل فریدریش گاوس


  «ریاضیات، زبان طبیعت است و برای شناخت طبیعت و آشنایی با قانون‌های حاکم بر آن، باید این زبان، یعنی ریاضیات را فرا گرفت.»

  گالیله


  برچسب‌ها: ریاضی

  پیچک