دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • شگفتی ها و زیبایی های ریاضی - توان

  به تساوی زیر نگاه کنید :

   

  بله 81 برابر است با توان دوم ِ مجموع ارقامش.

  آیا اعداد دیگری با این ویژگی وجود دارند؟

  به عدد زیر نیز توجه کنید :

   

  ریاضی سرا  www.riazisara.ir

  حتما ً شگفت زده شده اید !

   

  در ادامه مطلب می خواهیم اعدادی را معرفی کنیم که این اعداد با توانی از مجموع ِ ارقامشان برابرند. 

  به ادامه ی مطلب بروید . . . 

   البته در این میان، اعداد یک رقمی با مجموع ارقامشان به توان ۱ برابند و از آن ها چشم پوشی می کنیم. یافتن اعداد کوچک با این ویژگی کار ساده ای است اما یافتن اعداد بزرگتر بسیار مشکل و زمان بر خواهد بود. در جدول زیر تعدادی از این اعداد را به نمایش در آورده ایم . ببینید و لذت ببرید : 

   

  ریاضی سرا   www.riazisara.ir

  =

  ۹۲

  =

  ۸۱

  ۸۳

  =

  ۵۱۲

  ۱۷۳

  =

  ۴۹۱۳

  ۱۸۳

  =

  ۵۸۳۲

  ۲۶۳

  =

  ۱۷۵۷۶

  ۲۷۳

  =

  ۱۹۶۸۳

  ۷۴

  =

  ۲۴۰۱

  ۲۲۴

  =

  ۲۳۴۲۵۶

  ۲۵۴

  =

  ۳۹۰۶۲۵

  ۲۸۴

  =

  ۶۱۴۶۵۶

  ۳۶۴

  =

  ۱۶۷۹۶۱۶

  ۲۸۵

  =

  ۱۷۲۱۰۳۶۸

  ۳۵۵

  =

  ۵۲۵۲۱۸۷۵

  ۳۶۵

  =

  ۶۰۴۶۶۱۷۶

  ۴۶۵

  =

  ۲۰۵۹۶۲۹۷۶

  ۱۸۶

  =

  ۳۴۰۱۲۲۲۴

  ۴۵۶

  =

  ۸۳۰۳۷۶۵۶۲۵

  ۵۴۶

  =

  ۲۴۷۹۴۹۱۱۲۹۶

  ۶۴۶

  =

  ۶۸۷۱۹۴۷۶۷۳۶

  ۱۸۷

  =

  ۶۱۲۲۲۰۰۳۲

  ۲۷۷

  =

  ۱۰۴۶۰۳۵۳۲۰۳

  ۳۱۷

  =

  ۲۷۵۱۲۶۱۴۱۱۱

  ۳۴۷

  =

  ۵۲۵۲۳۳۵۰۱۴۴

  ۴۳۷

  =

  ۲۷۱۸۱۸۶۱۱۱۰۷

  ۵۳۷

  =

  ۱۱۷۴۷۱۱۱۳۹۸۳۷

  ۵۸۷

  =

  ۲۲۰۷۹۸۴۱۶۷۵۵۲

  ۶۸۷

  =

  ۶۷۲۲۹۸۸۸۱۸۴۳۲

  ۴۶۸

  =

  ۲۰۰۴۷۶۱۲۲۳۱۹۳۶

  ۵۴۸

  =

  ۷۲۳۰۱۹۶۱۳۳۹۱۳۶

  ۶۳۸

  =

  ۲۴۸۱۵۵۷۸۰۲۶۷۵۲۱

  پیچک