X
تبلیغات
رایتل

دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • قضیه فشردگی

   

   

   

  قضیه ی فشردگی حدود:

  اگر  آن گاه :  .(این قضیه برای حدهای یک طرفه و بی نهایت هم برقرار است.) 

   مثال:  را بیابید.

  با توجه به شکل زیر و استفاده از قضیه ی فشردگی ، نتیجه می شود که حد راست برابر 0 است.برای بررسی حد چپ،کافی است نیمه ی دیگر نمودار تابع را در نظر بگیریم که مشابها" نتیجه می شود که حد چپ نیز برابر 0 است و لذا حد مذکور برابر 0 است .   

   

  تمرین :حدود زیر را بیابید .(x عددی حقیقی و [y]معرف جز صحیح y است .)

    

  پیچک