X
تبلیغات
رایتل

دنیای ریاضی

کد ساعت


  • از قدیم تا کنون
  • ذخیره اطلاعات بر روی »دی ان ای«

     ژنها برای میلیونها سال، تمام اطلاعات لازم برای شکل گیری گیاهان و حیوانات را نگه داشته اند. برخی از پژوهشگران معتقدند که این ذخیره کننده زنده اطلاعات می تواند اطلاعات بسیار زیاد جامعه کنونی ما را هم ذخیره کند. بدین منظور پژوهشگران بیوانفورماتیک هینکستون در انگلستان، 154 غزل از شکسپیر، تصویری از یک نوشته علمی و 26 ثانیه از سخنرانی "رویایی دارم" مارتین لوتر کینگ را بر یک «دی ان ای» در لوله آزمایش ، ذخیره کردند. برای اینکار پژوهشگران کدهای دیجیتال صفرو یک اطلاعات را به الفبای چهار حرفی «دی ان ای»، تبدیل کردند. در حال حاضر این تبدیل اطلاعات، دو هفته طول کشید اما این زمان را می توان کاهش داد. بنا به عقیده پژوهشگران، از «دی ان ای» می توان برای ذخیره اطلاعاتی که لازم است برای زمان های بسیار زیاد (مثلاً چند قرن) ذخیره شود استفاده کرد اما این اطلاعات را نمی توان به سرعت بازیابی کرد. برای این منظور باید «دی ان ای» را در یک محیط سرد، خشک و تاریک نگهداری کرد. این پژوهش، تحولی را در تکنولوژی ذخیره اطلاعات، ایجاد خواهد کرد.

     

    پیچک