X
تبلیغات
رایتل

دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • طنز

   وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود یعنی سنش ۳۰ برابر من بود

                                                
  وقتی من ۲ ساله شدم پدرم ۳۲ ساله شدیعنی ۱۶ برابر من

                                                                   
  وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من

                                                                  
  وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابر من

                                                                    
  وقتی من ۱۰ ساله شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر من 

                                                                 
  وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من

                                                                  
  وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابر من

                                                                  
  می ترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم !!
  !

                                                                                 

   

  پیچک