پیغام ورود و خروج

X
تبلیغات

دنیای ریاضی

كد ساعت و تاريخ

اثبات قضیه هیپاسوس

 

ثابت کنید در هر پنج ضلعی منتظم به ضلع a نسبت طول قطر به طول ضلع عددی گنگ است.

 

 

 

پیچک