X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • جمله عمومی دنباله فیبوناتچی

   

  در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که بصورت زیر تعریف می‌شود:

  تصویر


   

  غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

  ۱ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱٬ ۶۷۶۵٬ ٬۱۰۹۴۶٬ ۱۷۷۱۱

  این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است.

  تصویر

  جمله عمومی دنباله فیبوتاتچیچند فرمول برای احتساب جملهٔ nام دنبالهٔ فیبوناچی، بدون استفاده از جملات ماقبل وجود دارد. که دو تا از آنها به شکل زیر است .

  تصویر

  تصویر

  با استفاده از برنامه زیر می توانید هر کدام از جملات دنباله فیبوتاتچی را به کمک این فرمول بدست آورید : 

                                                          دانلود 

    منبع: آذرمت   

  پیچک