X
تبلیغات
رایتل

دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • برخی از قواعد بخش پذیری

   

  ۱) بخش پذیری بر عدد ۴ : روش اول = اگر دو رقم سمت راست عدد بر ۴ بخش پذیر باشد آن عدد بر ۴ بخش پذیر است.

    روش دوم= عدد زوج باشد و همچنین نصف یکان و خود دهگان عدد هردو فرد یا هردو زوج باشند.

  روش سوم = دوبرابر دهگان به اضافه یکان بر ۴ بخش پذیر باشد.

  ۲) بخش پذیری بر عدد ۷ : روش اول : اگر به طور متوالی دوبرابر رقم اول را از بقیه عدد ( بعد از اینکه رقم اول حذف گردید )کم کنیم ، عددنهایی باید بر ۷ بخش پذیر باشد.

  روش دوم= اگر سه قم اول منهای سه رقم دوم بعلاوه سه رقم سوم و .... بر ۷ بخش پذیر باشد.

  ۳) بخش پذیری بر عدد ۸: روش اول = سه رقم سمت راست بر ۸ بخش پذیر باشد.

  روش دوم = رقم یکان بعلاوه دوبرابر دهگان بعلاوه چهاربرابر صدگان بر ۸ بخش پذیر باشد.

  ۴)بخش پذیری بر عدد ۱۱: اگر ( رقم اول +رقم سوم + رقم پنجم +.....) منهای ( رقم دوم + رقم چهارم + رقم ششم +....) بر ۸ بخش پذیر باشد.

  ۵) بخش پذیری برعدد ۲۵: عددی که دورقم سمت راست آن صفر یا ۲۵ یا ۵۰ یا ۷۵ باشد.

  ۶) بخش پذیری برعدد ۱۲۵:عددی که سه رقم سمت راست آن بر ۱۲۵ بخش پذیر باشد. 

                                                                                                    منبع :دنیای زیبای ریاضی

  پیچک